ฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อ "คุณ"

App
# คุณจะไม่พลาดทุกออร์เดอร์ การสั่งซื้อ
App
# คุณจะมีหน้าเว็บไซด์ หรือ เซลเพจ ที่สามารถสร้างเองได้อย่างง่าย ๆ
App
# เลือกเวลาในการจัดทำโปรโมชั่น ได้ตามใจ
App
# วิเคราะห์ยอดขาย จากข้อมูลสถิติ
App
# ปรับเปลี่ยน Package ได้ ตามการใช้งานจริง
App
# มีระบบจัดการ ฟอร์ม ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
App
# สามารถเพิ่มสินค้า เข้าระบบได้ จะใช้เมื่อไร ก็สะดวก
App
ฟีเจอร์ที่น่าสนใจ